Đơn hàng của bạn
Ảnh (Tên) (Giá) (Số lượng) (Thành tiền) (xóa)
  • Tổng : 0 đ
0 đ
Thông tin nhận hàng


Thanh toán chuyển khoản:

Số tài khoản: 19020971643015

Ngân hàng: NH Techcombank (Kỹ thương VN)

Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Sơn

Thanh toán tiền mặt:

- Áp dụng: đơn hàng đặt theo yêu cầu

- Lưu ý: Nhận tiền trước khi chuyển hàng.

- Quý khách khách thanh toán bằng chuyển khoản từ các ngân hàng hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật. Giá trị thanh toán căn cứ trên hóa đơn GTGT mua bán giữa công ty và khách hàng.

Chat Zalo